Medya Blue

Windows Server Family Developer Center

 • XZip.DLL Dosya Sıkıştırma Bileşeni

  XZip veya XStandard.Zip ücretsiz sıkıştırma bileşenidir.

  Bileşeni sunucu üzerinde kullanmak için öncelikle bileşenin yüklü olması gerektiğini unutmayalım.

  Unutmamamız gereken ikinci nokta ise
  sıkıştırma yapılacak kaynak klasörünü okuma,
  ve hedefin yer alacağı klasöre yazma
  iznimizin bulunuyor olması gerekmektedir.

  1Asp Script

  <%
  Dim objZip
  Set objZip = CreateObject("XStandard.Zip")
  kaynak = "C:\deneme\"
  hedef = "C:\test.zip"
  objZip.Pack kaynak, hedef
  Backup = objZip.ErrorCode
  Set objZip = Nothing
  %>

  Yüklemeler
  XZip.DLL Dosya Sıkıştırma Bileşeni
  XZip v2.5.0.0
  rar
  Tasarım Deep Design Group
  Copyright ® 2013 MEDYA BLUE