Medya Blue

Windows Server Family Developer Center

 • Webalizer 2.21 Config File

  WebAlizer 2.21-02 sürümü ve günlük istatistik alabilmeniz için örnek config dosyası.

  1Kullanım

  Eski sürümlerinden farklı olarak bu sürümde config dosyası günlük olarak oluşturuluyor
  dosyalarınızın C:\WebAlizer konumunda oldugunu varsayarak çalıştırmak için
  komut satırına c:\WebAlizer\webalizer.exe -c siteniz.com.conf yazmanız yeterli olacakdır.

  2Logfile

  LogFile C:\Inetpub\siteniz.com\log\W3SVC244\ex101207.log

  3Log Dosyası

  satırındaki ex101207.log bölümü her gün, o güne ait log dosyanızın yerini göstermelidir.
  Kullanımı Kolaylaştırmak için yakında yeni sürüm içinde bir program yazacağız.

  4Örnek

  LogType w3c
  LogFile C:\Inetpub\siteniz.com\log\W3SVC244\ex101207.log
  OutputDir C:\Inetpub\siteniz.com\www\stats
  HostName siteniz.com
  HistoryName webalizer.hist
  Incremental yes
  IncrementalName webalizer.current
  ReportTitle Web İstatistikleri
  PageType htm*
  PageType cgi
  PageType asp
  PageType aspx
  PageType phtml
  PageType php3
  PageType php
  PageType pl
  CountryGraph yes
  DailyGraph yes
  DailyStats yes
  HourlyGraph yes
  HourlyStats yes
  GraphLegend yes
  GraphLines 2
  TopSites 30
  TopKSites 10
  TopURLs 30
  TopKURLs 10
  TopReferrers 30
  TopAgents 15
  TopCountries 30
  TopEntry 10
  TopExit 10
  TopSearch 20
  TopUsers 20
  AllSites yes
  AllURLs yes
  AllReferrers yes
  AllAgents yes
  AllSearchStr yes
  AllUsers yes
  HideURL *.gif
  HideURL *.GIF
  HideURL *.jpg
  HideURL *.JPG
  HideURL *.png
  HideURL *.PNG
  HideURL *.ra
  HideURL *.rar
  HideURL *.zip
  SearchEngine .google. q=
  SearchEngine aolsearch. query=
  SearchEngine ask.co q=
  SearchEngine yahoo.com p=
  SearchEngine altavista.com q=
  SearchEngine eureka.com q=
  SearchEngine lycos.com query=
  SearchEngine hotbot.com MT=
  SearchEngine msn.com MT=
  SearchEngine infoseek.com qt=
  SearchEngine webcrawler searchText=
  SearchEngine excite search=
  SearchEngine netscape.com search=
  SearchEngine mamma.com query=
  SearchEngine alltheweb.com query=
  SearchEngine northernlight.com qr=

  Tasarım Deep Design Group
  Copyright ® 2013 MEDYA BLUE