Medya Blue

Windows Server Family Developer Center

 • Deep Soft Trace DLL

  Deep Soft Trace DLL ücretsiz bir bileşendir.
  Deep Soft Trace DLL ile sunucunuzda bulunan web sitelerinin içerisinden
  Alan Adı veya IP ye ASP veya PHP içerisinden Trace komutunu kullanabilirsiniz.

  1Kullanım

  <%
      Set ObjTrc = Server.CreateObject("DeepSoftTrace.Class")
      'Alan Adı veya IP
      Sorgu = "medyablue.com"
      Sonuc = ObjTrc.GetTrace(Sorgu)
      Response.Write Sorgu
      Response.Write Sonuc
  %>

  Yüklemeler
  Deep Soft Trace DLL
  Deep Soft Trace DLL
  rar
  Tasarım Deep Design Group
  Copyright ® 2013 MEDYA BLUE